. نمودار و روند 3 – بورس 47
۰

نمودار و روند ۳

Posted by foxking on ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ in 05- تحلیل تکنیکال مقدماتی |

در روند صعودی،قله ها بالا و بالاتر شکل می گیرد.
زمانی که یک قله موفق نشود بر قله ی قبلی غلبه پیدا کند،آن نوسان را نا موفق گویند.

نکته :شکسته شدن کف بین دو قله، به عنوان سیگنال فروش می باشد
در روند های صعودی،شکست کف بین دو قله انتهایی،اولین نشانه تغییر روند و سیگنال فروش است.
سیگنال فروش معتبر،زمانی صادر می شود که قیمت بعد از یک نوسان صعودی موفق نمی شود.

 

در روند نزولی،کف ها پایین و پایین تر شکل می گیرد.
زمانی که یک کف موفق نشود بر کف قبلی غلبه پیدا کند،آن نویان را ناموفق گویند.

نکته : شکسته شدن قله بین دو کف ، به عنوان سیگنال خرید می باشد

در روند نزولی شکست قله بین دو کف انتهایی اولین نشانه ی تغییر روند و سیگنال خرید است.
سیگنال خرید معتبر زمانی صادر می شود که قیمت بعد از یک نوسان نزولی موفق نمی شود که بر قله قبلی غلبه کند و مجددا قله ایجاد شده را می شکند

 

 

هدف قیمت در شکست خط روند صعودی:
زمانی که خط روند صعودی می شکند فاصله قیمتی آخرین قله تا محل شکست را اندازه می گیریم و از محل شکست کم می کنیم. بدین ترتیب اولین هدف قیمت به دست می آید.

 

 

هدف قیمت در شکست خط روند نزولی:
زمانی که خط روند نزولی می شکند فاصله ی قیمتی آخرین کف تا محل شکست را اندازه می گیریم و به محل شکست اضافه می کنیم. بدین ترتیب اولین هدف قیمتی بدست می آید.

 

 

هدف قیمت در شکست خط روند خنثی:

زمانی که خط بالایی روند خنثی می شکند فاصله ی قیمتی بین دو خط را اندازه میگیریم و به محل شکست اضافه میکنیم. بدین ترتیب،اولین هدف قیمت به دست می آید.

و زمانی که خط پایینی روند خنثی می شکن فاصله ی قیمتی بین دو خط را اندازه می گیریم و از محل شکست کم می کنیم. بدین ترتیب اولین هدف قیمت به دست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین اخبار بورس :