. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - بورس ۴۷
۰

بورس چیست و چگونه می توانیم در این بازار سرمایه گذاری کنیم؟

Posted by foxking on ۱۳۹۹-۰۲-۱۴ in 01- مقدمه |

تاریخچه بورس شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که بورس چیست باید بگوییم اندیشه ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عده ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت های تجاری خود ضرر کردند، بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا […]

آخرین اخبار بورس :