. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - بورس ۴۷
۰

مفهوم سود مرکب در بورس

Posted by foxking on ۱۳۹۹-۰۲-۱۵ in 01- مقدمه |

سود مرکب چیست؟ بهتر است برای درک بهتر این مطلب با ذکر یک مثال آن را توضیح بدهیم. فرض کنید شما ماهیانه ۳ میلیون تومان درآمد دارید و ۱ میلیون تومان از آنرا پس انداز میکنید. در پایان سال میزان پس انداز شما ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. ماه اول : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ماه دوم : […]

آخرین اخبار بورس :