. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - بورس ۴۷
۰

فرهنگ لغات بورس

Posted by foxking on ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ in 02- الفبای بورس |

“الف” ارزش یاب اساسنامه کارشناس مالی است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار ‌دهد. اطلاعات مهم اطلاعات مهم، اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر با اهمیت داشته باشد. اطلاعات نهانی اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم […]

آخرین اخبار بورس :