. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - بورس ۴۷
۰

شروع به کار

Posted by foxking on ۱۳۹۹-۰۲-۲۸ in 01- مقدمه |

  قبل از شروع به کار ذکر یک نکته خالی از لطف نیست.   افرادی که در بورس مشغول به فعالیت می‌شوند به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از : ۱. افرادی که علم بورسی دارند، صبر هم دارند. این افراد سود خوبی از بورس خواهند برد. ۲. افرادی که علم بورسی ندارند ولی […]

آخرین اخبار بورس :