. فیلتر – بورس 47
۰

فیلتر های بورس تهران

Posted by foxking on ۱۳۹۹-۱۰-۲۲ in 07- ابزارهای مورد نیاز |

حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارها در استفاده‌ی همزمان از این اطلاعات منجر به ارائه راهکارهای متنوعی جهت سهولت در استفاده و نهایتاً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گردیده است. حجم بالای اطلاعات و نیاز‌ به بررسی همزمان گرچه دو عامل مهم به نظر […]

برچسب‌ها:

آخرین اخبار بورس :